React Native Kurulumu

React Native kurulumunun kolaylaştırılması için geliştiricileri Windows kullananlar için Chocolatey kullanılmasını öneriyor. Önceden kurulumunu çok zorluyordu, baya kolaylaştırmışlar.

Chocolatey Kurulumu

Aşağıdaki komut ile Windows kullanıcıları Chocolatey kurabilir.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

Node ve JDK Kurulumu

Aşağıdaki komut ile nodejs ve JDK kurulumunu kolayca yapabilirsiniz.

choco install -y nodejs-lts openjdk11

Android Studio Kurulumu

Android Studio‘yu indiriyoruz ve kurulum adımında custom seçeneğini işaretliyoruz. Aşağıdaki listedekileri seçip yüklemeyi bitiriyoruz.

  • Android SDK
  • Android SDK Platform
  • Performance (Intel ® HAXM) (AMD için tıklayın)
  • Android Virtual Device

ANDROID_HOME Ayarları

Denetim Masası -> Sistem -> Gelişmiş sistem ayarları -> Ortam Değişkenleri sayfasında Kullanıcı bölümünde Yeni butona basıyoruz. Aşağıdaki şekilde ekliyoruz.

İşaretli alana Windows Kullanıcı adınızı girin.

İlk React Native uygulamanızı oluşturun

Aşağıdaki kodu uygulamayı oluşturacağınız klasör dizininde komut satırına yapıştırın.

npx react-native init ilkUygulama

Uygulama klasörünüz oluştu “cd ilkUygulama” yazarak klasöre giriniz.

Uygulamamızı Çalıştıralım

Aşağıdaki komutları sırayla kullanarak uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.

cd ilkUygulama
npx react-native start
npx react-native run-android

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.