İcra Hukukunda, İcra Takip ve Haciz İşlemleri

İcra hukuku, borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı, alacaklıların, alacaklarını devlet yardımı ile alacaklarını nasıl elde edeceklerini belirleyen ve bu ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra hukukunda zor kullanma yetkisi sadece devlete tanınmıştır. Alacakların alacağına kavuşması için devlet, icra organları (icra daireleri) ile çalışır. Avukat Gökhan Basan’ın da belirttiği gibi bu işlemde, alacaklı kendisi veya icra avukatı ile icra dairelerine başvurur. İcra daireleri borçlunun mallarına el koyar, bu malların satışını gerçekleştirir ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir.

İşlemlerin takip edilebilmesi için, icra organı tarafından, borçluya karşı ve icrayı ilerletme amacı ile icra takip işlemi uygulanır. İcra takip işleminin sonucunda, haciz işlemi ile borçlunun borcuna yetecek miktarda malına el konulur. İcra müdürü tarafından gerçekleştirilen haciz işlemi, ödeme emrinin tebliğ tarifinden itibaren 1 yıl sonunda uygulanır. İcra hukukunda, cebri icranın konusu borçlunun mal varlığı olup, icra işleminde borca yetecek kadar miktar haczedilir. İcra hukukunun amacı sadece alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak değildir, alacaklı ve borçlunun menfaatlerini dengelemektir.

Avukat Gökhan Basan’ın da belirttiği gibi alacak işlemlerinde yapılacak işlemler alacak/borcun kaynağına göre değişiklik gösterir. İcra takibinin başlamasında temel olarak prosedür, alacaklının nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme emri, takip talebi ve diğer gerekli belgelerinin icra dairesine verilmesi ve icra memuruna gerekli harcın ödenmesi ile başlar. Bu işlem sonucunda borçluya icra dairesi aracılığı ile ödeme emri gönderilir ve borçlu bu ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etmezse takip kesinleşir. Bu işlemler ile icra takibi başlatılabilse de yapılabilen en kolay işlemdir. Sonraki işlemler için mutlaka bir avukata danışılarak işlem yapılmalıdır. Ayrıca, ilamsız takip ödeme emri, adi kira veya hasılat kirasında ödeme emri, çocuk teslimi veya kişisel ilişki tesisi talepli icra emri ve benzeri ödeme ve icra emirlerinden sizin durumunuza hangisinin daha uygun olduğunu bir icra avukatı ile belirlenmesi hem işlemi kolaylaştıracaktır hem de süreyi kısaltacaktır.

Bu konuda ismini duyduğum icra avukatı Gökhan Bey, bizim tüm gün boyunca uğraşarak yapacağımız icra başlatma işlemini en kısa süre de gerçekleştirmektedir. Avukat Gökhan Basan’ın da belirttiği gibi birey tarafından tek başına gönderilen ödeme emrinde aylar yıllar boyunca alınamayan borç için birikmiş tüm faiz çöpe gidebilmektedir. Kesinlikle avukatların kullandığı takip programları ile faiz hesabı yapılarak işlemin başlatılması daha uygun olduğunu belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.